null
nullnull

Kontakt

018 250 260

065 3 250 260

065 3 250 260

065 3 250 260

checkin018@yahoo.com

Cara Dušana 78b, 18000 Niš

Sarajevo - Mostar

BiH - Sarajevo - Mostar

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null
null
null
null

Informacije

BiH
Sarajevo - Mostar

Ukupno nocenja

1

Ukupno dana

3
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
SARAJEVO
fakultativni izlet do MOSTARA
3 dana/1 noćenje

26.01.-28.01.2024.
16.02.-18.02.2024.
08.03.-10.03.2024.
29.03.-31.03.2024.
19.04.-21.04.2024.
30.04.-02.05.2024.

Cena aranžmana: 59 evra

U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz turističkim autobusom – 16 do 90 sedišta, na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),
- smeštaj u gradu, u hotelu 3 *  , 1 noćenje sa doručkom (doručak-švedski sto)- hotel Grand *** www.hotelgrand.com
- smeštaj u 1/2 i ½+1 1/3+1 klasičnim sobama, (svaka soba sadrži: kupatilo-tuš/wc, telefon i TV),
- turistički pratilac tokom putovanja
- agencijske usluge

U cenu aranžmana nisu uračunati:
- fakultativni obilazak grada 5 eur
- fakultativni izlet do Mostara 15 eur
- vodopadi 25 eura
- fakultativni izlet do vrela Bosne 10 eur
- boravišna taksa 2,5 marke (oko 1.50 e)
- doplata za 1/1 sobu – 15 eur
- individualni troškovi
- putno osiguranje – 400 din(grupna polisa sa administrativnim troskovima)

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…